<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1035699933117842&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Næringsministeren besøker 24Nettbutikk

I forbindelse med at Næringsdepartementet la frem en ny strategi for en enklere hverdag i småbedriftene, fikk vi den ære å få besøk av Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Dette gjorde det også mulig for undertegnede å diskutere næringspolitikk med ministeren. 

2 min lesetid

Det å få besøk av Næringsministeren gir en sjelden anledning til å kunne diskutere saker som opptar oss i 24Nettbutikk og ikke minst våre 1300 kunder.  Bakteppet for møte var at Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen har det siste året fått innspill fra mer enn 300 små og mellomstore bedrifter om hva som skal til for å gjøre livet deres enklere. Nå legger regjeringen frem en egen strategi for små og mellomstore bedrifter.

Strategien fokuserer på regjeringens fire viktigste ambisjoner for små og mellomstore bedrifter: En enklere hverdag, bedre tilgang til kunder, å stimulere til økt innovasjonsevne, og god nok tilgang på kompetanse og kapital.

Blant innspillene fra bedriftene næringsministeren har møtt det siste året gir disse fem temaene oftest igjen:

  1. Skatt og avgift. Det er mange forskjellige ønsker om merverdiavgift, både om egne satser, fritak og ønske om færre satser. Redusere uforutsigbarheten, redusere formuesskatten, fjerne forskuddsbeskatning for selvstendig næringsdrivende og senke skattenivået generelt. Og at regelverket er for komplisert. 
  2. Forenkling. Altinn beskrives som fantastisk, men mye mer av rapporteringen må legges dit.
  3. Virkemiddelapparatet (jungelen av statlige støtteordninger til forskning og innovasjon), her er det vanskelig å orientere seg i alle ordninger. Det bør ikke være så vanskelig at man må kjøpe bistand til søknadsskriving.
  4. Offentlige innkjøp. For store kontrakter gjør at små aktører ikke får mulighet til å levere anbud.
  5. NAV. Må gjøre det lettere for småbedrifter å samarbeide med NAV om rekruttering av ressurser og nye ansatte.

MVA og tollgrenser

Vi kom oss ikke igjennom alle punktene jeg hadde på agendaen med ministeren, men hovedbudskapet var at våre kjøpmenn måtte ha mulighet til å konkurrer på samme vilkår som utenlandske nettbutikker. Det at mva fra første krone ved import fra utlandet blir iverksatt fra 01.01.2020 er et godt skritt i riktig retning. Det at det vurderes å differensiere på importavgiften er derimot et tilbakeskritt i forhold til konkurranseevnen. 

Ett av forslagene går ut på å la import på bla. a. tekstilvarer inntil kr. 3.000,- være tollfrie. Om dette skulle bli vedtatt vil det være konkurransevridning i favør utenlandske butikker. En norsk kjøpmann ville altså måtte betale 10.4 % toll på bla. a. tekstilvarer, mens en utenlands nettbutikk kan selge varer uten å forholde seg til samme avgift gitt at summen er under 3000,- kroner.

Ministeren skulle ta vårt synspunkt rundt mva og tollsatser med seg i drøftingsmøter de skulle ha utover høsten. Så får vi håpe at dette løser seg i vår favør.

Les hele rapporten her: https://www.regjeringen.no/contentassets/007eaec834824ecfa4790df2c1655fbb/smaabedriftslivet-pdf.pdf

Med vennlig hilsen

Robert Zwarg

 

 

Bilde: 24Nettbutikk 


 

Ønsker også du å starte nettbutikk kan du opprette en her:

PRØV GRATIS I 14 DAGER!

Del
Tags
strategi Inspirasjon
Få Nyhetsbrev

Prøv gratis og uforpliktende i 14 dager.

Utforske alle verktøyene og tjenestene du trenger for å starte, kjøre og utvide virksomheten din.
PRØV GRATIS