<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1035699933117842&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

9 tips hvordan starte nettbutikk

23 min lesetid

Vurderer du å starte nettbutikk, men frykter at det er vanskelig eller teknisk komplisert? Faktum er at det er langt enklere enn de fleste tror, og at hvem som helst i dag kan starte en nettbutikk raskt og enkelt. Nedenfor går vi gjennom en del tips basert på våre erfaringer med nettbutikkene vi har vært med å hjelpe. Ambisjonsnivået blant de som starter nettbutikker er selvsagt svært ulikt; noen gjør det som et rent hobbyprosjekt mens andre ønsker å bli ledende i sin bransje. Uansett ambisjon tror vi rådene nedenfor vil være til hjelp for deg, og du bestemmer selv hvor mye arbeid du legger i forberedelsene. Her noen tips på veien med å lykkes med din nettbutikk:

24Nettbutikk har alt du trenger for å lykkes med netthandel. Moderne desigmaler, egen fraktavtale, kjente betalingstilbydere som Klarna og Vipps osv.  😊

Prøv gratis i 14 dager

1. En tydelig og god idé

Før du starter nettbutikk er det essensielle spørsmålet; hva planlegger du å selge? Har du definert en tydelig nisje hvor du ønsker å bli best, eller satser du på et bredt utvalg under en kategori. Begge deler kan fungere bra, men uansett er det viktig å tenkte godt gjennom;

 • Hvem dine kunder er.
 • Hvorfor de skal handle hos deg.
 • Hvordan de skal finne fram til din butikk.

Tenk igjennom og prøv å forstå hvem dine potensielle kunder er og gi dem en grunn til at de skal handle nettopp hos deg. Tenk på problemet kunden har før kjøpsøyeblikket og hvordan du kan løse det på en smidigst mulig måte. Undersøk konkurrenter og finn ut hva kundene i dette markedet forventer og hvordan du kan utmerke deg positivt.

2. En solid og gjennomtenkt forretningsplan

Et fornuftig neste steg etter å ha gjort en del tankearbeid rundt din forretningsidé, er å begynne arbeidet med å konkretisere dette til en forretningsplan. Forretningsplanen skaper nødvendig struktur, setter din idé i system og fungerer som et styringsdokument for arbeidet du skal gjøre. Om du er starter nettbutikken sammen med andre eller du har behov for kapital fra investorer vil forretningsplanen også fungere som et verktøy som sikrer en felles forståelse av prioriteringer og retning.

En god start på arbeidet med forretningsplanen er å utarbeide en forretningsmodell. Arbeidet med forretningsmodellen vil gi deg en nyttig bevisstgjøring rundt kritiske aspekter som er viktige for bedriften du ønsker å starte. Vi vil anbefale å bruke Alexander Osterwalder sitt lerret som mal (Business Model Canvas) og har laget en mal du kan laste ned å bruke i denne prosessen.

New Call-to-action


Ofte holder det å kun få på plass forretningsmodellen i startfasen. Mange velger å utsette den mer omfattende forretningsplanen til etter at man har prøvd seg i markedet og har fått bevis for at forretningsmodellen fungerer.

3. Firmanavn, nettadresse og opprettelse av selskap

starte-nettbutikk-selskap

Et godt navn er ingen ulempe, men først bør du kanskje tenke over om selskapsnavnet og navnet på nettbutikken burde være det samme. Om formålet med selskapet kun er å drive nettbutikken, så er nok det hensiktsmessig. Det kan nok også oppleves som mindre forvirrende for dine kunder, da selskapsnavnet vil forekomme både i kjøpsbetingelser og på faktura. Om du planlegger å drive flere nettbutikker eller kanskje i kombinasjon med fysisk butikk eller agentur, er det ofte hensiktsmessig med et annet firmanavn.

Det er alltid en utfordring å finne på et godt navn. Start gjerne med å liste opp alle ord du kan komme på som føles relevante for din bedrift, dine kunder eller hva du skal selge. Kjør deretter disse ordene gjennom en synonymordliste for å sikre at du ikke har utelatt noen gode alternativer. Nå sitter du forhåpentligvis med en ganske stor liste og da er det bare å prøve seg fram med å sette sammen ulike kombinasjoner av ordene. Prøv gjerne også bruke deler av ordene sammensatt med starten av ett ord etterfulgt av endelsen av et annet. Her er egentlig alt lov, og det er om å gjøre å komme opp med mange alternativer. Når du ikke klarer å lage flere kombinasjoner gjelder det å starte med å luke ut alle navneforslag som ikke høres bra ut, eller ikke fungerer. Fjern alle navn du ikke føler fungerer og forhåpentligvis står du igjen med en serie potensielt brukbare navn. Står du fast finnes det noen generatorer på nettet som kanskje kan hjelpe deg, men de fungerer som regel best for engelske navn.

Deretter gjelder det å sjekke om noen av disse navnene kan brukes. Bruk en domeneleverandør (feks ItpaysWebhuset,  eller Domeneshop) og sjekk om navnet er ledig. Det er alltid en fordel å sikre seg .no domenet når man driver i Norge, men ellers fungerer .com og mange andre varianter også bra. Men husk å unngå å bruke de særnorske bokstavene æ, ø og å i domenenavnet. Det vil si, sikre deg det særnorske domenet, men om du bruker bokstaven å så bør du også skaffe domenet i en variant med bokstaven a. Dette spesielt fordi særnorske tegn kan skape problemer i blant annet enkelte e-postprogrammer. 

Deretter gjelder det undersøke om firmanavnet er ledig i Brønnøysundregistrene. Det er også lurt å gjøre et generelt googlesøk på navnet for å se om det kan være noen potensielt skadelige artikler, assosiasjoner eller uheldige betydninger av navnet på andre språk.

For å drive med varehandel er du nødt til å registrere et selskap. I Norge kan du drive nettbutikk både gjennom et enkeltpersonforetak (ENK) og et aksjeselskap (AS). Gebyrene for AS er litt høyere, men det er så mange fordeler knyttet til å bruke AS at dette absolutt kan være verdt investeringen. Driver du enkeltpersonforetak skilles det ikke mellom deg som person og selve bedriften, det betyr at du personlig tar all risiko. Du kan heller ikke ansette deg selv og du går dermed glipp av sosiale goder som for eksempel sykepenger eller eventuell arbeidsledighetstrygd. Enkeltpersonforetak bør derfor kun brukes om du har svært beskjedne ambisjoner for din nettbutikk og kun vil drive denne som et rent hobbyprosjekt. Aksjeselskap stiller krav til 30.000 i aksjekapital, men husk at aksjekapitalen kan brukes til å dekke dine oppstartskostnader som for eksempel innkjøp av varelager. Aksjekapitalen trenger heller ikke være kontanter, men kan utgjøre andre former for verdier som datautstyr eller varelager. Dette kalles på fagspråket tingsinnskudd.

Les mer om hvordan starte bedrift hos Altinn.

4. Et realistisk budsjett

Budsjettering av kostnader og inntekter for en oppstartsbedrift er alltid utfordrende, og en klassiker er å undervurdere de førstnevnte og overvurdere inntektene. Innen varehandel vil det selvsagt være avgjørende å hente inn priser fra leverandører (innkjøpspris) og se hva tilsvarende produkter omsettes for i andre nettbutikker (utsalgspris). Dette gir deg bruttofortjeneste per produkt. Det er også fornuftig å regne ut hvor stor andel i prosent bruttofortjenesten utgjør av utsalgsprisen.

Her er et eksempelregnestykke:

Produkt A har en innkjøpspris på 650 kroner og en utsalgspris eks merverdiavgift på 1 000 kroner. Bruttofortjenesten på produkt A blir dermed 1 000 - 650 = 350 kroner. For å beregne bruttofortjeneste i prosent regner du: bruttofortjeneste/utsalgspris * 100. For produkt A blir dette 350/1 000 * 100 = 35%.

Et godt tips er å sette opp produktene du vurderer å selge i et regneark og fylle ut med innkjøpspris, utsalgspris og legge inn et estimat for antall salg det er realistisk å oppnå. En fornuftig bruttofortjeneste er avgjørende for å lykkes, siden din totale bruttofortjenesten skal dekke alle dine kostnader rundt markedsføring og drift av nettbutikken. Den skal også dekke dine eventuelle lønnskostnader, selv om man ofte må påregne å jobbe "gratis" i en startfase. Det finnes ulike strategier rundt bruttofortjeneste. Har man mye kapital man investerer for å vokse hurtig, kan man leve med en lavere bruttofortjeneste i starten mens man bygger opp kundegrunnlag og opparbeider seg kvantumsrabatter hos leverandører. Har man ikke en slik investeringskapital får man sørge for en bruttofortjeneste som kan finansiere kostnadene.

New Call-to-action

Tips:
I vår budsjettmal for nettbutikker finnes det mal for beregning av bruttofortjeneste per produkt og totalt.

 

5. En fleksibel og funksjonell nettbutikkløsning

starte-opensource-eller-plattform-nettbutikk

Når du skal starte nettbutikk er selve nettbutikkløsningen hjertet i virksomheten og det finnes ingen svar med to streker under som forteller hva som er en god løsning for deg. Det dreier seg derimot om hva som fungerer bra i forhold til dine behov og ikke minst ditt budsjett.

Litt forenklet kan man si at det finnes to hovedtyper av nettbutikkløsninger på markedet som er interessante for mindre bedrifter.

Den første er open source-løsninger som eksempelvis Magento eller WooCommerce. Disse rammeverkene kan i utgangspunktet brukes gratis, om man selv klarer å sette opp, designe butikken og få på plass webhotell. Dette er som regel for komplisert for alle oss som ikke har veldig høy IT-kompetanse eller bakgrunn som utvikler. Dermed ender de fleste som velger en open source-løsning opp med å bruke et webutviklingsselskap til å ta seg av denne delen av jobben.

Fordelen med dette er at du med disse løsningene kan få en svært høy grad av skreddersøm og få spesielle funksjoner i nettbutikken din som du føler er riktig. Det kan fungere bra for deg som har romslige budsjetter, men vær oppmerksom på at all slik utvikling koster så det er viktig å få et detaljert kostnadsestimat med gode spesifikasjoner av hva som skal leveres. Det er ikke uvanlig med en kostnad fra 100 000 kroner og oppover for utvikling av en skreddersydd butikk.

Det finnes også leverandører som har egenutviklede malverk i open source-løsningene og dermed kan levere løsningene billigere, men følgelig er graden av skreddersøm i disse løsningene langt lavere. Det er lett å glemme at det også tilkommer kostnader for open source-løsningene i driftsfasen.

Kostnader for webhotell, domene og betalingsløsning er en selvsagt del av driftskostnadene, men vær også klar over at en nettbutikk må videreutvikles kontinuerlig. Dette fordi det stadig skjer endringer i teknologi, lovkrav og underleverandørers infrastruktur. Eksempler på dette er nye personvernforskrifter og krav fra Google om sikkerhetssertifikat. Man er dermed i praksis nødt til å budsjettere med å bruke en del penger på den løpende videreutviklingen av nettbutikken.

Det andre alternativet er en nettbutikkplattform som for eksempel Shopify eller vi i 24Nettbutikk leverer. Dette er en nettbutikkløsning hvor du selv enkelt kan sette opp din egen butikk, velge mal, laste opp logo og bilde. Dermed kreves det ingen IT-kompetanse for å sette opp løsningen, men graden av skreddersøm er også lavere enn en helt skreddersydd butikk. Du trenger heller ikke ordne med webhotell, da dette inngår i abonnementsavgiften.

En fordel med å velge en nettbutikkplattform er at du får et forutsigbart kostnadsbilde, med en månedlig kostnad fra 400 til 2 000 kroner i måneden. Leverandøren av nettbutikkplattformen vil sørge for at din nettbutikk alltid er oppdatert i forhold til lovkrav, teknologiske endringer og jevnlig får tilført ny funksjonalitet. Plattformleverandører kan også forhandle gunstigere priser for sine kunder hos underleverandører slik at du kan spare penger og få storkunderabatter du normalt ikke kunne fått.

Det er noen områder som er spesielt viktige for at du skal lykkes med din nettbutikk. Først og fremst er det viktig at du kan tilby et bra utvalg av betalingsalternativer som dekker behovene til dine kunder. I Norge ser vi at kundene etterspør både kort, faktura og delbetaling. Med 24Nettbutikk følger Klarna Checkout med uten oppstartsavgift og faste månedskostnader. Du får da en betalingsløsning som inneholder de mest vanlige betalingsalternativene og sparer dermed 16 087 kroner i kostnad til Klarna, første driftsår. Videre er det viktig at løsningen du velger støtter de viktigste fraktleverandørene på det norske markedet , slik at du kan tilby konkurransedyktige fraktalternativer.

Før du velger leverandør bør du også se på det totale kostnadsbildet.

 • Hvilke funksjoner trenger du, og hvilken av prispakkene bør du dermed velge?
 • Finnes det funksjoner du trenger som ikke finnes i pakkene, men som kan legges til som en app?
 • Tilbyr leverandøren ubegrenset gratis support eller koster dette penger?
 • Har leverandøren eventuelle begrensninger og definisjoner på hva som inngår i hva de kaller gratis support?
 • Kan det være ekstrakostnader som løper dersom leverandøren har et utenlandsk eller et femsiffret supportnummer? Sistnevnte har blitt forbudt mot privatkunder, men er fortsatt tillatt på bedriftsmarkedet.

Sjekk også om leverandøren har fått brukeranmeldelser på Facebook, Google eller andre troverdige nettsteder for anmeldelser. Om leverandøren ikke viser sine anmeldelser på for eksempel Facebook, kan årsaken være dårlige anmeldelser. Siden du skal leve med nettbutikkløsningen din i forhåpentligvis flere år, er det fornuftig å spørre leverandøren om dette, og be om å få noen referansekunder du kan kontakte. På den måten unngår du å binde deg til en avtale med en leverandør som ikke er riktig for deg.

Om leverandøren tilbyr en gratis prøveperiode er dette en god måte å bli kjent med løsningen. Du kan for eksempel prøve ut 24Nettbutikk gratis i 14 dager ved å trykke på knappen nedenfor.

Prøv 24Nettbutikk gratis i 14 dager!

6. Design av nettbutikken

En veldesignet nettbutikk danner et viktig grunnlag for kundereisen i butikken og setter brukeren i den rette stemningen. Innen webdesign snakker man ofte om 5-sekundersregelen, som går ut på at man har 5 sekunder fra brukeren kommer inn på siden til å vinne oppmerksomheten. Klarer man ikke dette mister man som regel brukeren. Dette førsteinntrykket av din nettbutikk er derfor svært avgjørende for hvor mange brukere du klarer å ta med deg til neste steg i konverteringstrakten. Bruk gjerne et gratisverktøy som Usabilityhub for å teste butikken din på personer i målgruppen. Se et eksempel på 5 sekunderstest her.

Logoen din er en viktig del av førsteinntrykket, så bruk gjerne en designer til å lage en profesjonell logo. Om du ikke har budsjett til designer i startfasen kan du lage en kul logo med hjelp av en online logogenerator som eksempelvis Logojoy. I tillegg er det viktig å komme med et supertydelig svar på spørsmålet brukeren har i hodet: "Hvorfor skal jeg handle hos nettopp deg?". Dette kalles gjerne dine unike salgsårsaker, eller Unique Selling Points (USP). I nettbutikker er det vanlig å oppsummere disse i 3–4 årsaker, for eksempel; lynrask levering, fri retur i 30 dager og 100% fornøyd garanti.

konverteringstrakt-starte-nettbutikk

 

Som du ser er ditt første mål når besøkende ankommer nettbutikken din å få en så stor andel som mulig til å gå videre til å se på en produktside. Enten direkte eller via en kategoriside. Noen tips her er å designe grafikk og eventuelle slidere på en slik måte at det er forståelig for brukeren at han har kommet til en nettbutikk. Dette kan gjøres ved å legge til elementer som er typiske for nettbutikker, slik som pris, rabatt og kjøpsknapp.

Et annet tips er å begrense bruken av stor grafikk, eller sløyfe dette helt slik at produktene kommer i skjermbildet uten at den besøkende behøver og scrolle nedover på skjermen. Forsiden din bør som nevnt også fortelle hva som er dine unike salgsfordeler.

Ditt neste fokusområde er å gjøre dine produktsider effektive til å motivere besøkende til neste steg i konverteringstrakten, som er å legge varer i handlekurven. Her er noen konkrete tips for at du skal lykkes med å lage en effektiv produktside:

 • Bruk store delikate produktbilder, gjerne fra flere vinkler kanskje også i bruk.
 • Skriv til "kundepersonaen" og legg innsats i gode beskrivende produkttekster. (Se også vår bloggpost 8 enkle tips for å skrive produktbeskrivelser som selger).
 • Bruk tydelig farge på kjøpsknappen slik at man ikke kan unngå å se den.
 • Skap trygghet rundt betaling og frakt. Om du bruker Klarna Checkout i 24Nettbutikk får du en dynamisk komponent på produktsiden som det beste betalingsalternativet basert på produktet man ser på.
 • Synliggjør tilbudspris/besparelse og skap en følelse av at man må handle raskt. Her kan ord som tidsbegrenset tilbud, eller lavt antall igjen på lager, drive den besøkende til handling. Firmainformasjon og kontaktinformasjon i bunnen av nettbutikkene er også viktige for trygghetssøkende kunder som ikke kjenner deg fra før.

Siste steg på reisen før du har fått en kunde, er at kunden gjennomfører selve kjøpet på kassesiden eller utsjekkssiden som den også kalles. Her handler det mye om enkelhet og trygghet. Vi ser per i dag at de fleste besøker nettbutikkene fra en mobiltelefon, andelen ligger i gjennomsnitt for alle våre kunder tett opp mot 60%. Dette stiller enda større krav til enkelheten i kassen.

Veldig forenklet kan man si at jo flere steg og felter en besøkende må gjennom, desto flere kommer til å falle fra før de får gjennomført kjøpet. Det handler om å enkelt innhente informasjonen du trenger for å gi kunden sine fraktalternativer og deretter betale på en så enkel måte som mulig. Her anbefaler vi Klarna Checkout siden denne kasseløsningen har en unik funksjonalitet som kjenner igjen kunden om han/hun har handlet med Klarna tidligere. Dermed reduseres mengden informasjon kunden trenger å oppgi til et absolutt minimum - og i mange tilfeller bare til ett enkelt klikk. Hos 24Nettbutikk tilbyr vi Klarna Checkout uten faste kostnader til våre kunder gjennom vårt partnerskap, noe som er en stor fordel når du skal starte nettbutikk.

7. Produkter

produkter-starte-nettbutikk

Siden du leser denne artikkelen har du kanskje allererede tanker og formeninger rundt hvilke produkter du ønsker å selge i nettbutikken du skal starte. Om du derimot starter med helt blanke ark er det verdt å tenke godt gjennom hvilke produkter du ønsker å selge, siden det vil definere bedriften du starter og være svært avgjørende for hvordan du driver din nettbutikk. Her er noen mulige tilnærminger du kan vurdere i forhold til din produktstrategi.

Nisje- eller kategoriekspert.
Gjennom denne strategien tar du kontrollen og tilfører merverdi til kundene gjennom din kompetanse på fagområdet. Her får du brukt din lidenskap for produktene du skal selge gjennom blogging, aktivitet på sosiale medier, videoer og annet innhold som kan inspirere og veilede potensielle kunder til deg. Strategien fungerer særdeles bra rundt kategorier som har et klart informasjonsbehov tilknyttet produktene. Eksempler her kan være sminke, jakt og fiske, bil og motor, håndtverk og byggevarer. Tenk igjennom om produktene du vurderer å selge har et slikt informasjonsbehov og du dermed kan bygge din posisjon gjennom innhold av høy kvalitet. Vurder også hvilke kanaler som vil være mest effektive for ditt innhold, og prøv deg fram. Det tar tid å bygge opp troverdighet og autoritet på innhold, så dette er en øvelse som krever stor utholdenhet. 

Unike produkter.
En effektiv måte å unngå konkurranse på er å tilby helt unike produkter som bare du kan levere, eller som har veldig begrenset tilgjengelighet. Kunst og håndtverk er et typisk eksempel på unike produkter som produseres i liten skala. Det kan også hende du har klart å utvikle et unikt produkt som løser et tydelig problem mange forbrukere har. Et eksempel på en bedrift som har klart dette er Foodsave som har utviklet og masseproduserer et produkt som løser et problem innen oppbevaring av matvarer. Et annet eksempel er Snegleslukeren som hjelper deg bli kvitt snegler i hagen på en enkel måte. 

En annen tilnærming kan være å finne unike produkter eller merkevarer som allerede eksisterer i andre markeder, men som ikke selges i Norge. Bruk gjerne Google Keyword Planner for å undersøke om det allerede søkes etter produktet eller merkevaren. Det gir deg i såfall en stor fordel i din markedsføring av produktet. 

Produkter i rask vekst. 
Du husker kanskje fenomener som jojo, Tamagotchi og Fidget spinner. Disse produktene hadde enorme salgsvolumer globalt over en relativt kort tidsperiode. Dessverre finnes det ikke noen eksakt metode for å fortløpende oppdage en slik trend før den inntreffer, og det vil alltid være et sjansespill om trenden har nok substans. Men det finnes noen måter å jobbe på for at nettopp du skal klare å oppdage disse trendene tidlig. Her er noen forslag:

Følg med på store internasjonale nettbutikker som eBay, Amazon og Alibaba for å se hvilke produkter som er mest populære. Disse har også filtreringsmuligheter på blant annet bransje. 

Følg med på trendsettere innen din bransje eller andre trendsettere du tror kan være relevante for dine kunder. Mange av disse snakker om nye produkttrender på sine YouTube-kanaler eller blogger. 

Google Søketrender, eller Google trends som det heter på engelsk, er også et interessant verktøy du kan bruke for å følge med på trender i Google-søk. Verktøyet er kanskje aller best når du har spesifikke søkeord du ønsker å sjekke ut. Det kan gi deg et innblikk i hvor i trendkurven prouktet befinner seg, men det er også mulig å oppdage nye trender her. Videre kan du oppdage mye gjennom å snakke med barn og ungdom, da en del trender har en tendens til å spre seg som ild i tørt gress i skolegården. 

Det finnes også en rekke spesialiserte internasjonale nettsider som omtaler nye produkttrender, prøv å se om noen av disse kan inspirere deg:

Avslutingsvis må også sosiale medier nevnes. Twitter og Facebook bør man absolutt følge med på og her gjelder det å finne interessante grupper og profiler å følge. Både YouTube og Pinterest har funksjoner for å vise hva som er populært og kan være verdt å følge med på. 

Strategien med å oppdage trender er risikofull å basere hele sin virksomhet på. Men den kan absolutt anbefales som et supplement innenfor din kategori til din eksisterende nettbutik. Har du ikke nettbutikk i dag og  kommer i en situasjon hvor du føler deg trygg på at du har identifisert en trend i oppstart, kan det være lurt med en nettbutikkløsning som lar deg komme lynraskt i gang, til en begrenset kostnad.

8. Frakt og logistikk

Hvilke fraktmuligheter du tilbyr i din nettbutikk kan ofte være avgjørende for om en kunde velger å handle hos deg i motsetning til en konkurrent. Se derfor på hvilke fraktalternativer som tilbys av konkurrenter og andre nettbutikker som selger lignende produkter. Det kan eksempelvis dreie seg om hjemlevering eller henting i butikk, uansett er det viktig å gi kunden valgmuligheter. Det er også viktig å tydeliggjøre leveringstid for de ulike fraktalternativene, slik at forventingen til leveranse innfris.  

Kundens toleranse for leveringstid varierer sterkt mellom produktkategorier, men så lenge man er tydelig og innfrir eller overgår leveransetidene man forespeiler kunden før kjøp, har man mulighet til å skape gode kunderelasjoner. Får å få til dette gjelder det å være strukturert, for eksempel ved at du alltid pakker dagens salg løpende eller samme ettermiddag. 

Når det gjelder fraktkostnadene finnes det mange strategier, men de fleste velger en løsning hvor fraktkostnader beregnes i kassen og kostnaden legges til kjøpssummen. Dette krever at man velger en nettbutikkløsning som automatisk kan kalkulere fraktkostnadene og har god integrasjon mot Bring, Postnord, Helthjem eller de frakttilbyderne du ønsker å bruke.

En annen variant er å tilby fri frakt i hele nettbutikken og legge til fraktkostnadene på vareprisene. Ved bruk av denne metoden vil du få nok en unik kjøpsårsak for hvorfor kunder skal velge deg, men det gjelder å gjøre et nøye arbeid med beregningene av påslaget. En ulempe du da får, som kan være spesielt uheldig dersom det er stor priskonkuranse, er at dine priser framstår som mindre konkurransedyktige i prissammeligningstjenester.

En hybridvariant som er populær er å gi fri frakt over en viss beløpsgrense, eksempelvis 500 eller 1 000 kroner. På den måten øker du det gjennomsnittlige ordrebeløpet og dermed også omsetningen i din nettbutikk. Om du vil bruke denne metoden gjelder det å ha en kvalifisert formening om hva som er en naturlig gjennomsnittlig ordeverdi i din nettbutikk, og deretter sette grensen for fri frakt noe høyere. 

Neste ting du bør tenke på er det fysiske lagerholdet. Har du muligheten til å lagre varene selv i oppstartsfasen, eller ønsker du bruke et varehotell? Har du få produkter og ledig plass hjemme er det førstnevnte kanskje et godt alternativ. Det vil selvsagt medføre mer arbeid for deg ved at du selv må pakke alle forsendelser og kjøre de til din logistikkpartner, men gir deg en veldig hands-on erfaring i startfasen og du sparer samtidig kostnader. Etter hvert som du lykkes og begynner å bygge opp et forutsigbart salgsvolum, kan du vurdere å enten skaffe et eget lagerlokale og ansette noen til å hjelpe deg, eller outsource lagring, plukking og pakking til et varehotell. 

Et tredje alternativ er såkalt dropshipping. Om du bruker dropshipping reduserer du risikoen ved at du selv ikke sitter på et varelager, men forsendelsen går direkte fra produsent eller grossist. Dette kan være et godt alterenativ om du selv ikke har mulighet til å sitte på et varelager, men forutsetter et tett samarbeide med din leverandør. En vanlig utfordring med denne modellen er at det kan ta lang tid før kunden mottar varen, og at dette er utenfor din kontroll. Dette gjelder spesielt i tilfeller hvor din leverandør (dropshipper) sitter langt unna markedet, eksempelvis i Kina. 

9. Bygg trafikk gjennom effektiv markedsføring

markedsføring-av-nettbutikk

Selv om markedsføring kommer sist i denne gjennomgangen, er det definitivt ikke det minst viktige. Det er derimot lett å argumentere for at det er noe av det aller viktigste du bruker tiden din på. Men om du har fulgt en del av øvrige tips, råd og beste praksiser kan du også føle deg trygg på at du får maksimal effekt av markedsføringen. Et råd fra oss er å tilegne deg så mye kunnskap rundt digital markedsføring som mulig og ikke minst hvordan ting gjennomføres i praksis.

Når du akkurat har startet din nettbutikk, ingen enda kjenner til den og du har behov for å bygge trafikk og omsetning, anbefaler vi å bruke så mye ressurser som mulig på markedsføring. Samtidig anbefaler vi selvsagt å bruke disse ressursene så effektivt som mulig. Vi skal her gå gjennom noen tips for supereffektiv markedsføring av din nettbutikk:

Det første du bør komme igang med e-postmarkedsføring. Ikke for at det vil bringe deg store inntekter i startfasen, men for at det fortsatt er den mest effektive formen for markedsføring du kan gjøre. Ved å fokusere på å bygge opp en e-postliste får du etter hvert et verdifullt kontaktpunkt ut mot potensielle kunder. I følge Campaign Monitor hadde e-postmarkedsføring en avkastning på investering (Return On Investment) på hele 4 400%. Det vil si at for hver krone du bruker i denne kanalen, tjener du 44 kroner. Det er ikke gitt at alle vil oppnå så stor lønnsomhet på sin e-postmarkedsføring og det vil være mange faktorer som avgjør din avkastning. Her er noen tips for å oppnå gode resultater med e-postmarkedsføring.

 • Gjør det tiltrekkende å være på din e-postliste. Gjør det klart hva som er fordelene ved å abonnere på nettopp ditt nyhetsbrev. Eksempler: "Hold deg oppdatert på de siste trendene innen..." eller "Ikke gå glipp av våre geniale gratis tips og triks innen..."
 • Skap et attraktivt innhold og ikke bare alltid send ut ren reklame. Driver du nettbutikk og selger produkter du brenner for er det en kjempefordel. Bruk denne fordelen til å skape interessant innhold rundt produktene du selger. Tenk lenger enn bare produktene, driver du eksempelvis med turutstyr er kanskje en artikkel om Norges ti råeste turstier interessant for ditt publikum.
 • Bygg opp listen din raskere gjennom sosiale medier. Bruk gjerne for eksempel Facebook lead-ads til å promotere ditt nyhetsbrev til målgruppen din og motta nye e-postadresser direkte fra Facebook. Husk å gjøre det tydelig for de som laster ned innholdet at de blir abonnenter på ditt nyhetsbrev.
 • Bruk e-postlisten din til å finne nye abonnementer. Last ned listen din i Excel- eller CSV-format og last den opp i Facebook. Facebook kan dermed opprette et speilpublikum du kan vise dine annonser til. Et speilpublikum er personer som deler samme profil i form av interesser, kjønn og alder som kan være interessert i ditt nyhetsbrev og kan brukes som målgruppe for din Facebook-annonsering.

Organisk og betalt søk er svært verdifulle trafikkilder til din butikk. Fordi de er i aktiv søkemodus ser vi som regel en langt høyere konvertering fra denne kilden, såframt din nettbutikk er relevant i forhold til hva brukeren faktisk søker etter.

Det organiske søket er et langsiktig prosjekt, og nettopp derfor er det viktig å starte arbeidet tidlig. Det handler å skrive gode produkttekster og generelt godt innhold. Her kan man også bruke en blogg for å få plass til mer innhold som kan generere trafikk på lengere sikt. Å skrive innhold av høy kvalitet kan sammenlignes med å sette penger på sparekontoen. Det gir ofte ikke store umiddelbare resultater, men over tid vil du imidlertid se at innholdet ditt begynner å generere mer og mer trafikk, og at du får bedre plasseringer i organiske søk. Bruk verktøy som for eksempel Google Keyword Planner for å finne søkeordene som kan være gode for deg, og bygg disse inn i ditt innhold. SEO-eksperten Neil Patel har generelt mange gode tips på sin blogg, i tillegg til en dedikert liste over ti gode verktøy for å hjelpe deg med å finne dine spesifikke nøkkelord.

Ved hjelp av Google Adwords kan du kjøpe visninger på utvalgte nøkkelord og mot målgrupper du selv definerer. Tenk på hva dine kunder vil søke etter når de har et behov som dine produkter dekker. 

Sosiale medier er en effektiv kanal. Dessverre får man ikke lenger så mye gratis distribusjon på sosiale medier som man gjorde tidligere, men annonseringsmulighetene har til gjengjeld blitt vesenlig forbedret. Spesielt er betalt annonsering via Facebook en effektiv kanal for å tilrekke nye kunder og for å bygge opp ditt varemerke i målgruppen du ønske å selge til. Facebook har veldig gode muligheter for å lage spesifikke målgrupper for dine annonser og det er nettopp gjennom denne relevansen det finnes muligheter for å oppnå svært gode resultater. I starten kan du begynne med å bygge målgrupper basert på interesser og demografiske kriterier som kjønn og alder. Etter hvert som du har fått et kundegrunnlag anbefaler vi å bruke Facebooks speilpublikum-funksjon basert på din faktiske kundeliste, på samme måte som forklart ovenfor når det gjelder e-postlistene. 

Markedsplasser er en kanal under utvikling i Norge, men i USA ser man at Amazon har en sterk posisjon gjennom sin markedsplass. I den senere tid har både Finn.no, Komplett og Elkjøp lansert egne markedsplasser. Om dette er en effektiv salgskanal for deg kommer helt an på betingelsene til markedsplassen og i hvilken grad markedsplassen lykkes i å generere salg for deg. Til syvende og sist handler det om markedsplassen klarer å selge dine varer til en lavere kostnad enn du selv klarer ved hjelp av andre markedsføringskanaler. 

Uansett hvilke kanaler du fokuserer på er det viktig å måle markedsføringstiltakene dine, slik at du har en oversikt over hvor mye du bruker i kroner og øre per kanal, og hvor mye du tjener. Prøv deg frem og prioriter kanaler som fungerer bra for din målgruppe og dine produkter. Lær deg Google Analytics og bruk såkalte UTM kampanjetagger for å holde styr på hvilke kampanjer trafikken din kommer fra. På denne måten vil du alltid lære noe av dine markedsaktiviteteter.. 

Helt til slutt skal du få et siste lite tips før du fortsetter arbeidet med å starte din nettbutikk; Bruk søkemotorer og nettet aktivt.

Vi lever i et informasjonssamfunn hvor kunskap ikke lenger er en begrenset ressurs. Hvem som helst kan i prinsippet lære seg hva som helst. Sett opp en liste over hva du trenger å lære deg, og jobb systematisk under hvert emne. Mye av det beste innholdet finnes på engelsk, så prøv alltid å søke på engelsk om du ikke følte de norske søkeresultatene holder god nok kvalitet. Husk at det finnes masse bra guider og gjennomganger i form av videoer også, og dette kan i mange tilfeller være en enda bedre kanal for å lære praktiske ting. Finn gjerne noen "idoler" med autoritet og kompetanse innen ditt fagormråde som du kan følge på Facebook, YouTube eller igjennom blogg. Håper du nå er supermotivert til å starte din nettbutikk, det er bare å sette i gang.

Få også med deg feilene du bør unngå når du skal starte nettbutikk.

Om du ønsker å diskutere dine nettbutikkplaner med oss så ring oss gjerne på telefon 22 33 66 88 eller hvis du foretrekker å kommunisere skriftlig, er du mer enn velkommen til å chatte direkte med oss på nettbutikken.

 

Vi ser frem til å høre fra deg!

Hilsen 24Nettbutikk-teamet 👋

 

Og lykke til med din nettbutikksatsing 😊


24Nettbutikk har alt du trenger for å lykkes med netthandel. Moderne desigmaler, egen fraktavtale, kjente betalingstilbydere som Klarna og Vipps osv.  😊

Prøv gratis i 14 dager

Del
Tags
Markedsføring Artikler&Tips strategi starte-nettbutikk
Få Nyhetsbrev

Prøv gratis og uforpliktende i 14 dager.

Utforske alle verktøyene og tjenestene du trenger for å starte, kjøre og utvide virksomheten din.
PRØV GRATIS