<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1035699933117842&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan behandler vi dine
person-
opplysninger?

Er du opptatt av hvordan dine personopplysninger blir ivaretatt? Da har du kommet til rett sted, min venn!

gdpr

Nedenfor vil du kunne lese hvordan vi i 24Nettbutikk håndterer personopplysninger, samt få informasjon om dine rettigheter som registrert hos oss. Vi håper du finner det du leter etter her. Du kan selvsagt også kontakte vårt personvernombud, dersom du har spørsmål om vår behandling av dine opplysninger. Han arbeider hvileløst for å ivareta nettopp dine rettigheter!

 

Behandlingsansvarlig:
Navn:
 Sincos Software As
Kontaktperson: Robert Zwarg
Telefon: 22 33 66 88
E-post: post@24nettbutikk.no
Adresse:
 Havnegata 3C, 7900 Rørvik

Personvernombud:
Navn: 
Robert Zwarg
Telefon: 22 33 66 88
E-post:  personvernombud@24nettbutikk.no
Adresse: 
Grev Wedels Plass 5, 0151 Oslo

 

Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Vi samler inn og behandler personopplysninger for å kunne tilby besøkende på våre nettsider de tjenester og produkter de etterspør. Vi ønsker også å tilby bedre og mer relevant innhold til den enkelte kunde, samt skape gode og langvarige relasjoner til våre eksisterende kunder.

 

Når behandler vi personopplysninger?

Nedenfor finner du en liste over når og hvordan vi behandler personopplysninger i de enkelte tilfellene. Merk at all behandling er basert på samtykke, med unntak av inngåelse av avtale om levering av nettbutikk, hvor enkelte opplysninger må gis for å kunne benytte våre tjenester.

 

Nyhetsbrev:

Hvor: www.24nettbutikk.no.
Hva lagres: E-postadresse.
Bruksområde for personopplysninger: For å sende ut nyhetsbrev.
Lagringstid: På ubestemt tid. Til du melder deg av nyhetsbrevet eller ber om sletting.
Behandlingsgrunnlag: Samtykke.
Sikkerhet: Database og tilkobling til denne er kryptert. Kontakt personvernombud for ytterligere informasjon om krypteringsstandarder og sikkerhet.
Behandlingsansvarlig: Sincos Software AS (24Nettbutikk)
Databehandler (tredjepart): 
Hubspot, Inc. (Amerikansk selskap utenfor EU/EØS)

 

Nedlasting av e-bok:

Hvor: www.24nettbutikk.no.
Hva lagres: E-postadresse + for- og etternavn (frivillig).
Bruksområde for personopplysninger: For å sende ut e-bok, samt kontakte deg via e-post med tilbud (frivillig).
Lagringstid: Ved samtykke til å bli kontaktet med tilbud vil vi oppbevare e-postadresse og navn (dersom det er oppgitt) frem til du ikke lenger ønsker å bli kontaktet. Dersom du kun har samtykket til å motta e-bok vil e-postadresse og navn slettes umiddelbart etter utsendelse.
Behandlingsgrunnlag: Samtykke.
Sikkerhet: Database og tilkobling til denne er kryptert. Kontakt personvernombud for ytterligere informasjon om krypteringsstandarder og sikkerhet.
Behandlingsansvarlig: Sincos Software AS (24Nettbutikk)
Databehandler (tredjepart): Hubspot, Inc. (Amerikansk selskap utenfor EU/EØS)

 
Opprettelse av demobutikk:

Hvor: www.24nettbutikk.no/opprett-nettbutikk.
Hva lagres: For- og etternavn, e-postadresse og passord.
Bruksområde for personopplysninger: For å opprette en demobutikk som kun tilhører deg + sende deg tilbud på våre løsninger samt gode ideer til hvordan du setter opp og bruker nettbutikken.
Lagringstid: Personopplysningene oppbevares så lenge brukeren fortsetter å benytte tjenesten. Dersom brukeren oppgraderer demobutikken og blir en betalende kunde hos 24Nettbutikk, videreføres denne dataen inn i kundeforholdet. Dersom kunden ikke lenger benytter demobutikken, vil personopplysningene slettes ved faste intervaller. Dette skjer typisk 6 måneder etter endt bruk. Brukeren kan også kontakte 24Nettbutikk for å få opplysningene slettet.
Behandlingsgrunnlag: Samtykke.
Sikkerhet: Database og tilkobling til denne er kryptert. Kontakt personvernombud for ytterligere informasjon om krypteringsstandarder og sikkerhet.
Behandlingsansvarlig: Sincos Software AS (24Nettbutikk)
Databehandler (tredjepart): Ingen tredjepart.

 
Inngåelse av kontrakt om levering av nettbutikk:

Hvor: DinDemoURL.24demo.no/admin/onboarding
Hva lagres: Fornavn, etternavn, telefonnummer, e-post, gateadresse, postnummer og sted. Firmanavn, organisasjonsnummer og organisasjonsform kreves også.
Bruksområde for personopplysninger: For å opprette en avtale mellom 24Nettbutikk og bedriften må identiteten til bestilleren og bedriften bekreftes. Kontaktopplysningene benyttes i tillegg til å sende ut faktura for avtaleperioden, og for å kunne kontakte bedriften eller enkeltpersonen i forbindelse med kundeforholdet.
Lagringstid: Personopplysningene lagres så lenge du har en kontrakt med 24Nettbutikk. Etter en eventuell oppsigelse vil butikken parkeres, og tilhørende brukeropplysninger slettes.
Behandlingsgrunnlag: Nødvendig for avtaleinngåelse.
Sikkerhet: Database og tilkobling til denne er kryptert. Kontakt personvernombud for ytterligere informasjon om krypteringsstandarder og sikkerhet.
Behandlingsansvarlig: Sincos Software AS (24Nettbutikk)
Databehandler (tredjepart): Ingen tredjepart.

 
Kontaktskjema/kundehenvendelser:

Hvor: Kontaktskjema på https://www.24nettbutikk.no/kontakt og https://www.24nettbutikk.no/priser
Hva lagres: 
Fornavn, etternavn, telefonnummer, e-post + henvendelse.
Bruksområde for personopplysninger: Informasjonen benyttes for å kunne svare deg på din henvendelse. Dersom du tidligere har sendt inn en henvendelse registrert på samme navn, telefonnummer eller e-postadresse vil vi kunne se henvendelseshistorikken din. Dette gjør vi for å kunne svare bedre på dine spørsmål, særlig dersom de er relatert til tidligere henvendelser.
Lagringstid: Informasjonen tilknyttet din henvendelsene lagres så lenge det er nødvendig for å kunne besvare dine henvendelser.
Behandlingsgrunnlag: Samtykke.
Sikkerhet: Database og tilkobling til denne er kryptert. Kontakt personvernombud for ytterligere informasjon om krypteringsstandarder og sikkerhet.
Behandlingsansvarlig: Sincos Software AS (24Nettbutikk)
Databehandler (tredjepart): Hubspot, Inc. og i Google e-postklient (Amerikanske selskaper utenfor EU/EØS)

 
Cookies:

24nettbutikk.no og underdomener bruker cookies, eller såkalte informasjonskapsler, for å gi deg en bedre brukeropplevelse i alle kanaler. Bruk av cookies er basert på samtykke gjennom cookies-innstillinger i din nettleser, samt din fortsatte bruk av våre sider. Er du nysgjerrig på vår bruk av cookies, samt hvordan du styrer bruken av disse?
Les mer her.

 

Hva er 24Nettbutikks behandlingsgrunnlag?

24Nettbutikk (via 24nettbutikk.no) behandler enkelte typer personopplysninger. Hvilke typer data vi behandler finner du i oversikten ovenfor. Vårt behandlingsgrunnlag er i de fleste tilfeller samtykke, med ett unntak. Dette betyr at vi samler inn og behandler personopplysninger basert på samtykke fra den registrerte. Ved bestilling av butikk fra 24Nettbutikk er derimot behandlingsgrunnlaget ikke samtykke, men nødvendighet for avtaleinngåelse.

 

Behandling av enkelte typer personopplysninger utenfor EU og EØS

24Nettbutikk (Sincos Software AS) behandler enkelte typer data utenfor EU og EØS, hos en tredjepartsleverandør av tekniske løsninger. I listen over personopplysninger som behandles (se “Når behandler vi personopplysninger?”) finnes det detaljer om hvilke opplysninger som delvis behandles utenfor EU/EØS. Disse opplysningene håndteres fra Norge, men er lagret i salgsverktøyet Hubspot, med hovedkontor i Cambridge, Massachusetts (USA), samt i Googles e-postklient (Gmail), med hovedkontor i Googleplex, Mountain View, California (USA).

Behandling av opplysninger om EU- og EØS-borgere i USA er godkjent av Europakommisjonen, gjennom en avtale om tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger, kalt EU-US Privacy Shield.

 

Håndtering av disse personopplysningene hos Hubspot og Google omfatter kun lagring, og videre håndtering av opplysningene foretas fra Norge, med Hubspot og Google som verktøy.

Dine rettigheter

Tilgang til egne personopplysninger:

Dersom du er registrert i våre systemer har du rett til å få tilgang til dataene vi har om deg, skulle du ønske det. Dette innebærer at du kan få dataen tilsendt, eller du kan bli informert om hvor du kan finne disse dataene. I noen tilfeller kan vi bli nødt til å be om ytterligere opplysninger om deg for å kunne bekrefte identiteten din før du får tilgang. Kontakt behandlingsansvarlig eller personvernombud dersom tilgang er ønskelig.

 
Retting av egne personopplysninger:

Dersom du er registrert i våre systemer, og oppfatter at vi har registrert feilaktige opplysninger om deg, har du rett til å få disse dataene rettet, eller du kan få tilgang til å rette disse selv. I noen tilfeller kan vi bli nødt til å be om ytterligere opplysninger om deg for å kunne bekrefte identiteten din før du får tilgang. Kontakt behandlingsansvarlig eller personvernombud dersom retting er ønskelig.

 
Sletting av egne personopplysninger:

Dersom du er registrert i våre systemer, men ønsker at vi sletter opplysningene vi har om deg, har du rett til dette. Vi kan slette dataene for deg, eller du kan få tilgang til verktøy som lar deg administrere dette selv. Vi tar forbehold om at det i enkelte tilfeller kan foreligge grunner som gjør at dataen ikke umiddelbart kan slettes, dersom du har inngått en kontrakt med oss, og disse dataene er nødvendige for opprettholdelse av denne kontrakten. I noen tilfeller kan vi bli nødt til å be om ytterligere opplysninger om deg for å kunne bekrefte identiteten din før du får tilgang. Kontakt behandlingsansvarlig eller personvernombud dersom sletting er ønskelig.

 
Begrense behandling av egne personopplysninger:

Dersom du er registrert i våre systemer, og ønsker å begrense behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til å be om dette. Du kan be om at enkelte behandlingsformer opphører, eller du kan be om at vi avslutter all behandling. Vi tar forbehold om at det i enkelte tilfeller kan foreligge lovmessige grunner som gjør at slik begrensning av behandling ikke kan utføres. Sletting av data kan da gjerne være et alternativ, dersom generell begrensning ikke er mulig etter gjeldende regelverk. I noen tilfeller kan vi bli nødt til å be om ytterligere opplysninger om deg for å kunne bekrefte identiteten din før vi kan utføre endringene. Kontakt behandlingsansvarlig eller personvernombud dersom begrensning av behandling er ønskelig.

 
Dataportabilitet:

Dersom du er registrert i våre systemer, og innsamlingen og behandlingen av disse personopplysningene utføres automatisk og er basert på samtykke, har du rett til å overføre disse opplysningene til andre leverandører. Du kan etterspørre dette fra oss, og du har da rett til å motta disse opplysningene i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinleselig format. Du kan også ha rett til å få disse dataene overført direkte fra oss til en annen leverandør, dersom dette er teknisk mulig. I noen tilfeller kan vi bli nødt til å be om ytterligere opplysninger om deg for å kunne bekrefte identiteten din før vi kan utføre dette. Kontakt behandlingsansvarlig eller personvernombud dersom flytting eller overføring av dine personopplysninger er ønskelig.

 
Trekke samtykke til behandling av egne personopplysninger:

Med unntak av en inngått avtale om levering av nettbutikk, er all behandling av personopplysninger hos 24Nettbutikk begrunnet i et samtykke. Du har rett til å trekke ditt samtykke når som helst, og behandlingen av disse personopplysningene til det aktuelle formålet skal da opphøre. Dersom opplysningene kun benyttes til det formålet du trekker ditt samtykke fra, skal opplysningene også slettes. I noen tilfeller kan vi bli nødt til å be om ytterligere opplysninger om deg for å kunne bekrefte identiteten din før vi kan utføre dette. Kontakt behandlingsansvarlig eller personvernombud dersom du ønsker å trekke ditt samtykke til en eller flere behandlinger av personopplysninger.

 
Klage på behandling av egne personopplysninger:

Dersom du ønsker å klage på måten opplysningene dine behandles på, eller annet relatert til dine personopplysninger, har du rett til det. Vi håper du ønsker å sende en e-post eller på annen måte kontakte vårt personvernombud (kontaktopplysningene til personvernombudet finner du øverst på denne siden). Han jobber hos oss for å ivareta dine rettigheter, og hjelper deg med det du måtte lure på.

Du har også rett til å kontakte Datatilsynet dersom du er uenig i avgjørelser eller behandlingsmåter hos Sincos Software AS (24Nettbutikk).

Prøv gratis og uforpliktende i 14 dager.

Utforske alle verktøyene og tjenestene du trenger for å starte, kjøre og utvide virksomheten din.
PRØV GRATIS