<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1035699933117842&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvordan prise et produkt?

Uansett om du lager dine egne produkter eller importerer og videreselger, er prissetting en viktig del av det å drive nettbutikk.

2 min lesetid

Det finnes ingen eksakt formel for hvordan du skal prise et produkt, men noen tips og teorier finnes. Her er noen råd og rettesnorer på veien.

Kostnadsbasert prissetting

Ved denne modellen må utsalgsprisen settes så høy at den minst dekker innkjøpsprisen og alle kostnader knyttet til innkjøpet. Med «alle kostnader» må man da også ta med utgiftene man har til husleie, lønn, programvarelisens, kostnader for betalingsløsninger, markedsføring etc. Det kan bli et nokså komplekst regneark å sette opp når man så skal fordele disse på produktnivå for å finne ut hvilke kostnader man faktisk må ha dekket inn. Men fordelen med kostnadsbasert prissetting er at man har god kontroll med lønnsomheten.

 

Markedsbasert prissetting

Ved markedsbasert prissetting priser man produktene til det man tror markedet er villig til å betale. Dette kan være både mindre og mer enn prisen som den kostnadsbaserte prissettingen tilsier at man skal ta. For å finne ut hva markedet er villig til å betale, bør man også gjøre et nokså grundig forarbeid. En god kombinasjon av research, markedsundersøkelser og magefølelse kan være smart da. Målet er uansett å få så mye fortjeneste som mulig. Noen ganger kan man tape litt, mens andre ganger kan man selvsagt tjene en god del på denne tilnærmingen til prissetting.

 

Konkurransebasert prissetting

Ved konkurransebasert prissetting bestemmes prisen ut fra hva konkurrentene tar for tilsvarende produkter. Man kan legge seg på samme prisnivå, eller prise produktene sine lavere eller høyere. Om man velger å prise sine produktet høyere enn konkurrentene, bør man gjerne tilby kunden noe i tillegg, dersom man skal klare å være konkurransedyktig. Dette kan for eksempel være gratis frakt eller kortere leveringstid. Vær obs på at om man priser seg mye under konkurrentene, kan det føre til priskrig slik at man ikke klarer å få en fornuftig inntjening på produktet. Ingen bedrifter, hverken du eller konkurrentene dine, tjener på for lav pris over lengre tid.

 

Psykologisk prissetting

Psykologisk sett er et produkt priset til like under et heltall, mye billigere enn et produkt som ikke er det. Kr 49,50 oppfattes “mye billigere” enn kr 50,-. Det er en grunn til at du ser slike priser i så og si alle butikker. Videre viser det seg i vårt tilfelle at kr 54,- er en mye bedre pris enn kr 51,-. Så her er det helt opp til deg hvor langt du ønsker å gå.

 

Dynamisk prissetting

Dette er en modell der det ikke er en fast pris på produktet – selgeren og kjøperen forhandler og blir enige om prisen. Modellen er vanlig i f.eks. reiselivsnæringen, og neppe så lett å bruke i netthandelsammenheng. Fordi det oftest ikke foregår direktekommunikasjon mellom selger og kjøper ved salg i nettbutikker.

 

Dette er fem tilnærminger til prissetting, som også delvis henger sammen. Det fins også flere. Og man bruker sjelden bare én tilnærming når man prissetter sine produkter. Ulike og varierende kombinasjoner av metoder og modeller er oftest riktig veg å gå. Det kan også være smart å ikke tenke for kortsiktig. Det er ikke sikkert at man trenger å tjene penger på sin prismodell på kort sikt, dersom en strategi gir grunnlag for økt kundebase og fremtidig lojalitiet og mersalg…

 

PS: Alle våre kunder får tilgang til en gratis ebok der man kan lese mer om dette og flere andre relevante og viktige tema relatert til etablering og drift av nettbutikker. Besøk vår nettside for mer informasjon eller for å teste vår nettbutikkløsning gratis og uforpliktende i 30 dager.

PRØV GRATIS I 14 DAGER!

Del
Tags
Artikler&Tips strategi
Få Nyhetsbrev

Prøv gratis og uforpliktende i 14 dager.

Utforske alle verktøyene og tjenestene du trenger for å starte, kjøre og utvide virksomheten din.
PRØV GRATIS