<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1035699933117842&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hvor er kundene?

4 min lesetid

Som vi har nevnt i tidligere innlegg, f.eks. da vi skrev om hvordan selge mer, er det viktig å bruke markedsressursene sine til å formidle sitt budskap til potensielle kunder — der disse er. Men hvor er dette da? Og da tenker vi ikke på hvor de fysisk befinner seg, men hvilke medier og kommunikasjonskanaler de lytter til. Da kan statistikk være gull. Her noen tall angående bruk av sosiale medier i Norge.

ipsos-socialmedia1

Ipsos er et analysebyrå som blant annet følger tett med på utviklingen i nordmenns bruk av sosiale medier. Hvert kvartal offentliggjør de noen tall som sier noe om status og utvikling i nettopp hvordan nordmenn (over 18 år) har brukt sosiale medier siste kvartal. Og i går (torsdag 18. august) kom deres tracker gjeldende for andre kvartal - Q2'16. Etter en nærmere kikk på denne vil vi fremheve følgende observasjoner:

Pinterest: Selv om bare i underkant av 10% av nordmenn over 18 år har profil på Pinterest, kan det være verdt å merke seg at hele 39% av kvinner mellom 18 og 29 år har det. Bruksfrekvensen går litt opp og ned, og vi aner en liten nedgang i bruk fra forrige måling til i dag. Størst vekst for Pinterest skjer nå blant kvinner i alderen 30-39 år.

Google+: Det er i dag registrert rundt 1,3 millioner norske Google+-profiler, men ca 2/3 av disse er i bruk sjeldnere enn en gang per måned, ev. aldri i bruk. Veksten hos Google+ skjer i aldersgruppa 60+, men den er beskjeden.

Twitter: 27,5% (1,1 mill.) av nordmenn over 18 år har Twitter-profil. Denne andelen har ikke endret seg på meget lenge, så utviklingen står ganske så stille hos Twitter. Halvparten av brukerne er innom Twitter ukentlig eller oftere, en andel som også holder seg konstant. Vi har ikke sett noen økning her siden 2014. Tvert imot ser vi dalende tendens ved at ⅓ oppgir at de bruker Twitter sjeldnere nå enn i forrige kvartal.

 

ipsos-twitter

LinkedIn: Hovedtendensen med LinkedIn kan se ut til å være at bruksfrekvensen stuper. Hele 64% av de 1,2 millioner norske brukerne oppgir nå at de bruker tjenesten en gang per måned eller sjeldnere — en markant nedgang sammenlignet med tidligere målinger. Andel nordmenn som har profil er likevel stabilt rundt 30%, men det kan være verdt å merke seg at i Oslo er dette tallet hele 50%.

Snapchat: Da er vi over på de tre store sosiale mediene når det gjelder andel norske brukere. Halvparten av alle nordmenn over 18 år bruker Snapchat, og antall profiler øker stadig. Hele 70% av disse bruker tjenesten daglig (55% flere ganger per dag), mens 20% bruker den ukentlig. Dette betyr at ca 35% (1,4 mill.) av ALLE nordmenn over 18 år bruker Snapchat hver eneste dag! Vi ser tendenser til at den største veksten for Snapchat nå skjer i aldersgruppen 30-59 år, samtidig som vi registrerer en tilsvarende nedgang i gruppen 18-29 år.

Instagram: Her finner vi at 1,7 millioner nordmenn (ca 40% av 18+) er brukere. Også for Instagram ser vi en liten nedgang i yngste aldersgruppe (18-29 år), og en tilsvarende vekst i gruppen 30-59 år. Bruken er likevel størst blant de yngste. Hele 77% av kvinner og 59% av menn mellom 18 og 29 år har profil på Instagram. Av disse bruker faktisk ⅔ tjenesten hver eneste dag.

Facebook: Dette er fortsatt den ubestridte kongen, bortsett fra i vekst. Men det finnes jo noen grenser for hvor mye det er mulig å vokse når man allerede er så svær! Dekningen er høyest blant kvinner mellom 18 og 29 år, der hele 97% har profil. 81% av alle nordmenn over 18 år (3,3 mill.) bruker Facebook aktivt, og hele 2,8 millioner forskjellige nordmenn er innom Facebook hver eneste dag. Dette betyr at ca 70% av alle nordmenn over 18 år logger seg inn på Facebook hver eneste dag.

ipsos-facebook

I tillegg til det ovennevnte bør man merke seg at bruken av YouTube også er stor, særlig blant de unge. Hadde statistikken også tatt med barn under 18 år, mener vi at man ville sett enorme YouTube-tall, noe man bør være veldig obs på!

Dessuten er ikke trafikken til alle de tusenvis av bloggene i landet med i disse målingene. Denne trafikken kan også langt på veg klassifiseres som sosial, og en rekke blogger vil kunne være glimrende kanaler å bruke for å nå sine potensielle kunder. Her må man som nettbutikkdriver være aktiv og søkende selv, og finne frem til de gode arenaene for sine markedstiltak ut ifra sin egen førstehåndskjennskap og kunnskap om sine produkter og målgrupper.


PS:  Alle våre kunder får tilgang til en gratis ebok der man kan lese mer om flere relevante og viktige tema relatert til etablering og drift av nettbutikker.

Besøk vår nettside for mer informasjon eller for å teste vår nettbutikkløsning gratis og uforpliktende i 30 dager.

PRØV GRATIS I 14 DAGER!

Del
Tags
Markedsføring programvare Artikler&Tips Facebook
Få Nyhetsbrev

Prøv gratis og uforpliktende i 14 dager.

Utforske alle verktøyene og tjenestene du trenger for å starte, kjøre og utvide virksomheten din.
PRØV GRATIS