<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1035699933117842&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

SEO før og SEO nå..

7 min lesetid

Ingenting går raskere enn utviklingen :-) Dette ser vi i de fleste fagområder og bransjer i dag. Også i netthandelsbransjen. Og et viktig og mye omtalt begrep i den sammenheng er SEO - Søkemotoroptimalisering. Her litt om SEO i dag, hva og hvordan.

seo1-1400

Å jobbe med SEO for sin nettbutikk handler om å jobbe med å gjøre butikken mer synlig i søkemotorer. Og da, på grunn av Googles store dominans, kan man si at det handler om å komme høyere opp i google-søk. I det videre er det dette vi fokuserer på - hvordan ranke høyere (organisk, ikke-betalt) på søkeresultatene i Google.

SEO blir et begrep som på den ene siden kan ses på som viktigere enn noen gang. Dette på grunn av stadig økende konkurranse om oppmerksomheten mellom alle nettbutikkene som forsøker å nå sine målgrupper med sine budskap.

På den andre siden kan man si at SEO ikke er viktig/relevant i det hele tatt lenger. Fordi det generelle rådet innen SEO i dag, kontra før, er nettopp å IKKE optimalisere sine nettsider og nettbutikker mot søkemotorene, men optimalisere dem mot brukerne. Altså lage bedre nettsider og bedre nettbutikker for sine kunder.

Dette høres selvsagt ut som et paradoks. Men samtidig ser man at dette nå blir to sider av samme sak! Søkemotorene "prøver" nemlig nå å vise de resultatene brukerne faktisk er ute etter. Optimaliserer man mot brukerne, vil man samtidig ranke bedre i Google og andre søkemotorer. Kanskje er tiden moden for et nytt begrep i stedet for SEO?

[tweetthis]Kanskje er tiden moden for et nytt begrep i stedet for SEO?[/tweetthis]

Det finnes svært mange parameter som har innvirkning på en sides ranking i Google. Og det finnes i dag ingen uttømmende sjekkliste man kan bruke når man jobber med SEO. Dessuten endres ting svært så ofte. Og på toppen av det hele gjøres det stadig vekk grep - for eksempel av Google - som gjør at det er ikke sikkert at det for alle aktører er kjempeviktig å ha høy organisk reach. Men akkurat det er en annen sak vi ikke skal komme inn på her :-)

Vi har i denne bloggen valgt å plukke ut 9 parameter som vi skriver litt mer om nedenfor. Dette mener vi kan fungere som en pekepinn på noen av de viktige momentene å sjekke opp når man jobber med SEO. I allefall per august 2016…

 1. SEO visibility - hvor lett er det for søkemotorene å “forstå” nettstedet?
 2. Responsivitet - hvor bra funker nettstedet på mobil, nettbrett og desktop?
 3. Site Speed - hvor raskt fungerer nettstedet?
 4. Content - hvilken kvalitet har innholdet på nettstedet?
 5. UI og UX - Design, struktur og brukeropplevelse.
 6. Backlinks - hvor mange forskjellige andre nettsteder inneholder lenke til nettstedet, og hvor “gode” er disse nettstedene/hvordan ranker de i Google?
 7. CTR - Hvor stor del av de som får opp din nettside på Google klikker seg inn på den?
 8. Time on Site - Hvor mye tid bruker folk på nettstedet ditt?
 9. Bounce Rate - Hvor stor andel av de som har klikket seg inn på din nettside besøker bare én side før de forlater ditt nettsted?

Og så blir altså spørsmålet hva man kan og bør gjøre for å kunne påvirke disse parametrene. Nedenfor følger noen betraktninger om det.

seo2-1400

1. SEO visibility.
Dette er en teknisk side ved nettstedet som de fleste nettbutikkdrivere ikke selv har direkte mulighet til å påvirke. Vi forklarer det likevel her kjapt med at man kan hjelpe Google og andre søkemotorer til å forstå hva teksten og innholdet på siden faktisk betyr. Dette gjøres ved hjelp av strukturerte data (Structured Data). Det du som nettbutikkdriver kan gjøre er selvsagt å sørge for å ha din nettbutikk på en plattform som er bygget med Structured Data. Dette gjør nettsiden bedre og mer forståelig - både for søkemotorene og brukerne. Det liker søkemotorene og det liker brukerne. Og da får dette innvirkning på rankingen for siden.

2. Responsivitet.
I mange sammenhenger i dag er mobiltelefon og nettbrett mye mer brukt for å finne informasjon og handle på nettet enn det ordinære datamaskiner er. Dermed må en nettside eller nettbutikk selvsagt både se bra og og fungere utmerket - uansett hva slags enhet brukerne sitter på. Derfor har Google lagt inn en sjekk på hvor responsiv en side er - og gjort dette til en parameter som har innvirkning på rankingen til siden i Google. Som nettbutikkdriver må du derfor selvsagt se til å velge leverandør/plattform som er 100% mobiltilpasset.

3. Site Speed.
Også dette ligger nok teknologisk noe på siden av det nettbutikkdrivere flest kan påvirke direkte. Men to ting bør man være obs på: Det ene er selvsagt at man ved valg av leverandør må velge en med servere, kapasitet, hastighet, infrastruktur, system, plattform, kode etc som gir raske nettsider. Det andre - og der ser vi som nettbutikkleverandør at mange synder - er størrelsen på bildefiler man laster opp. Filstørrelsene må holdes lave. Det er slett ikke lurt å laste opp massevis av filer i mye høyere oppløsning enn det nettbutikken kan vise likevel. Da får man dårligere Site Speed. Og dårligere ranking i Google.

seo3-1400 Hastighet på nettsiden - viktig!

4. Content - innholdet.
Content is king. Dette er den faktoren der nettbutikkdrivere flest kan gjøre mest når man jobber med SEO. For søkemotorer “kikker” både på det synlige innholdet på siden og i "meta tags" når de skal bestemme hvordan siden skal ranke. Og ikke minst når de skal avgjøre hvilken informasjon som skal presenteres i søkeresultatet etter f.eks. Et Google-søk.

På dette punktet ser vi en av de største forskjellene på "SEO før og nå". Der vi tidligere opplevde at ranking i google hvilte i mye større grad på bruk av riktige søkeord i Meta Tags, ser vi nå at relevansen og kvaliteten på en nettsides innhold, kombinert med brukeropplevelse (punkt 5 nedenfor) har mye mer direkte innvirkning på ranking enn det meta tags har. Meta tags benyttes i første rekke i dag for en aktuell kilde for f.eks. Google å hente ut hvilken informasjon som skal presenteres i søkeresultat. Men når det er sagt, kan feil eller dårlig bruk av Meta Tags komme til å ha dårlig innvirkning på ranking.

Likevel: Det skader dog IKKE å starte SEO-arbeidet (når det gjelder content) med å definere for seg selv et eller flere sett sentrale keywords/fraser gjeldende for din butikk/dine enkelte produkt. Og deretter etterstrebe å bruke akkurat disse keywords på en relevant og naturlig måte i innholdet på siden. De aller viktigste bør inngå i tittel/overskrift og i meta tittel. Og det kan også være en god idé å lage meta description med utgangspunkt i de sentrale keywords. MEN: ikke som oppramsing av keywords - det duger dårlig. Det var SEO slik det var før! Bruk hele, men korte og konsise setninger. Med godt og relevant innhold.

Optimaliser innholdet, også i meta tags, for brukere, ikke for maskiner. Da økes nemlig gjerne CTR og Time on Site. Og Bounce Rate minker. Man får bedre brukeropplevelse. Og ranking stiger! Ting henger sammen gitt… Med dette som utgangspunkt, gir vi i tillegg følgende råd om arbeid med innhold/content i et SEO-perspektiv:

 • Relevant, konkret og konsist budskap, hvorfor kjøpe akkurat det, hos akkurat deg?
 • Overskrift og Title Tag viktig. 80% leser bare overskriften.
 • Beskrivelse av butikk og beskrivelse av produkt, deretter. Så relevant og beskrivende som mulig. Gjerne med utgangspunkt i de keywords man har definert som mest vesentlig!
 • Mye innhold kan være bra. Så lenge det er godt og relevant.
 • Andre steder å “putte” innhold i tråd med dette: "URL", "alt-attributter", "image file names" (ranking i google bildesøk...), m.m.
 • Tenk ut av boksen. Finn gjerne frem til "Relaterte" emner/keywords. Skriv slike inn i innholdet på intelligent og naturlig måte!

Content is King! Content is King!

5. UI og UX.
Brukergrensesnittet og brukeropplevelsen blir viktigere og viktigere for SEO. Dette er en utvikling som garantert vil fortsette. Her inngår alle sidene ved butikkens UI/UX, så som design, grafikk, fargevalg, språk, helhet, customer reviews, åpenhet... Noen få checkpoints:
-- Intuitiv og funksjonell side/struktur? CTA (Call to action), kategorier, menyer…
-- Del tekst opp i avsnitt. Unngå Wall-of-text.
-- Profesjonalitet. Fremstår nettsiden/bedriften troverdig? Har du et kjent brand, har folk hørt om butikken før? Stoler brukerne på virksomheten ved første øyekast?

6. Backlinks.
Antall forskjellige URL som har linker til din side, og kvaliteten på disse påvirker SEO. Hvordan øke dette? Noen tips på veien, som må jobbes med over tid:
-- Lever godt og relevant kvalitetsinnhold.
-- Start med innholdsmarkedsføring. F.eks. i en blogg.
-- Vær aktiv og synlig i sosiale medier.
-- Finn nettsider som er “influencer” i din bransje. Backlink fra slike, er mye verdt!
-- Lever eksepsjonell kundeservice.
-- Lever kvalitet i alle ledd. Alltid!

7. CTR.
Her gjelder egentlig alt i punkt 4 og 5 ovenfor. Husk spesielt relevans og vær spesielt nøye med overskrift og tittel-tag.

8. Time on Site.
Her gjelder det meste i punkt 2-5 ovenfor. Husk spesielt at Content is King. Lever derfor alltid relevant godt innhold! Men også “Responsivitet” og “Site speed” har innvirkning på hvor mye tid folk bruker på ditt nettsted.

Tid er penger var det noen som sa..

9. Bounce Rate.
Alt i punktene 2-5 kan påvirke bounce rate. Men Content is King - Relevant og godt innhold er alltid vesentlig! Ingress/innledning er spesielt viktig her. Og absolutt profesjonalitet i design/layout. Ikke bruk wall-of-text f.eks.. Men også responsitivitet og site speed har vist seg å ha stor innvirkning på bounce rate - og derigjennom SEO.

Åkkesom - Det viktigste for SEO i dag blir slik vi ser det:
Lever kvalitet - så folk snakker om deg! Og optimer for brukerne, ikke for søkemotorene.

“In the past, it was about marketers trying to promote what they wanted people to see. Today it’s about delivering what people actually want to see that will give you an SEO ranking boost.” (Cyrus Shepard, director of audience development at Moz.com)


PS:  Alle våre kunder får tilgang til en gratis ebok der man kan lese mer om flere relevante og viktige tema relatert til etablering og drift av nettbutikker.

Besøk vår nettside for mer informasjon eller for å teste vår nettbutikkløsning gratis og uforpliktende i 30 dager.

Del
Tags
Markedsføring programvare adwords Artikler&Tips seo
Få Nyhetsbrev

Prøv gratis og uforpliktende i 14 dager.

Utforske alle verktøyene og tjenestene du trenger for å starte, kjøre og utvide virksomheten din.
PRØV GRATIS