<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1035699933117842&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
24logo.svg

Konkurrentanalyse

Vurder styrkene og svakhetene til konkurrentene dine for å forbedre bedriftens strategiske plan.

konkurrentanalyse

En konkurrentanalyse hjelper deg med å definere en strategi for bedriften din ved å vurdere dine og konkurrenters styrker og svakheter. Det er et viktig skritt for å starte en bedrift og fortsetter å være viktig gjennom hele organisasjonens levetid.

Med denne konkurrentanalysemalen kan du:

  • Laste ned konkurrentanalysemalen som PDF. Du kan skrive direkte i dokumentet eller skrive ut og fylle ut for hånd.

  • Fyll ut den venstre kolonnen med navnene på dine toppkonkurrenter

  • Fullfør den andre raden ved å legge til informasjon om bedriften din.
    Vær ærlig om dine svakheter!

  • Fyll ut raden for hver av dine konkurrenter.
    Finn informasjonen på nettet, ved å ringe en kollega eller gjennom din personlige erfaring i markedet.

  • Ved å sammenligne på tvers av kolonnene kan du få en bedre følelse av hvordan bedriften din er i forhold til konkurrentene.